SEALLL Logo Zeehond
Home

Change language:   |   |   |   |   |   | 

VÄLKOMNA TILL SEALLLs WEBBPLATS

Självutvärdering i livslångt lärande

SEALLL (Self-Evaluation in Adult Life Long Learning) syftar till att förbättra kvalitet på undervisning och lärande men även inom organisation och ledarskap i det livslånga lärandet genom att stödja självutvärdering. Projektet vill stödja alla parter i organisationer som arbetar med livslångt lärande med metoder för att arbeta med självutvärdering av undervisning, lärande och ledarskap.

På denna webbplats kommer du inte att finna en uppsättning färdiga utvärderingsinstrument med indikatorer som ska följas upp och rutor som ska kryssas i. Du kommer att finna material som hjälper dig att arbeta med en kultur för självutvärdering som hjälper dig att skapa och utföra självutvärderingsprocesser i din organisation.

SEALLL fokuserar på självutvärdering som en process. Därför ser SEALLL på kvalitetsarbete utifrån ett underifrånperspektiv som guidar initiativtagaren genom processen att driva sin egen utvärdering.

Verktyget som SEALLL förespråkar utgår från en moduluppbyggd struktur där “självutvärdering som dialog med många inblandade” är kärnan. En dialog mellan stab, lärare och studerande internt och en dialog mellan organisationen och relevanta externa aktörer är starten för självutvärdering.

På webbplatsen kan du hitta

Navigeringen på webbplatsen är på engelska men du kan (eller kommer att) finna material på alla projektpartners språk: holländska, tyska, lettiska, svenska, polska och turkiska.

Dokumentbiblioteket innehåller alla grundtexter och presentationer som är gjorda i projektet på engelska. Under projektets gång kommer mer och mer material att översättas till alla partners språk.

Exempel på självutvärderingsprocesser presenteras utifrån en matris med initiativtagaren längs den horisontella axeln och utvärderingsområdet längs den vertikala axeln. Matrisen sorteras alltså efter ”vem” och ”vad”.

Dessa exempel har skapats vid olika internationella konferenser, vid seminarier eller i “praktiken” bland olika medlemsorganisationer. Texterna är i huvudsak på engelska men vissa exempel finns även på andra språk.

sealll.eu, webmaster , [ xhtml ]