SEALLL Logo Zeehond
Home

Change language:   |   |   |   |   |   | 

WELKOM OP DE SEALLL SITE

Zelfevaluatie in Levenslang Leren voor volwassenen

SEALLL is erop gericht de kwaliteit van lesgeven en leren en de kwaliteit van organisatie en management in settings voor Levenslang Leren te verbeteren door het promoten en ondersteunen van zelfevaluatie. Het project wil alle ‘spelers’ in LLL-organisaties bijstaan tijdens het zelfevalueren van hun lesgeven, leren en management.

Op deze website vind je geen zoveelste reeks kant-en-klare evaluatie-instrumenten met te controleren indicatoren en aan te kruisen vakjes. Je vindt er wel materialen die je helpen bij het creëren van een cultuur van zelfevaluatie en bij het opstarten en uitvoeren van processen van zelfevaluatie in je organisatie.

SEALLL beschouwt zelfevaluatie als een leerproces. Daarom is een ‘bottom-up’ benadering en het begeleiden van de initiatiefnemers bij het uitvoeren van hun eigen evaluatieproces dé invalshoek van SEALLL naar kwaliteitszorg.

De tool die door SEALLL wordt aanbevolen, vertrekt vanuit een modulair kader waarbij zelfevaluatie als dialoog in een situatie met meerdere spelers geldt als het sleutelconcept. Een dialoog tussen het personeel, de lesgevers en de cursisten binnen de organisatie en een dialoog tussen de organisatie en relevante externe actoren vormt het uitgangspunt voor zelfevaluatie.

De website biedt je

Het navigeren op deze site gebeurt in het Engels maar een groot gedeelte van het materiaal is of wordt vertaald in de taal van de partners: NL, DE, LT, SE, PL, TR.

De bibliotheeksectie op de site biedt alle achtergrondteksten en presentaties in het Engels maar geleidelijk ook – daar het project afstevent op haar einddatum (30 september 2007) – in de talen van alle partners.

Voorbeelden van processen van zelfevaluatie worden voorgesteld in een matrix waarbij de initiatiefnemer zich op de horizontale (boven)as bevindt en het thema/onderwerp op de verticale (linker)as, dus eigenlijk geordend volgens de ‘wie’ en ‘wat’ vraag. Deze voorbeelden zijn gecreëerd tijdens internationale conferenties, tijdens bijscholingen of ‘in het veld’ door ledenorganisaties en zijn dus voornamelijk in het Engels voorhanden maar, in veel gevallen, ook in de moedertaal van de partnerlanden.

sealll.eu, webmaster , [ xhtml ]