SEALLL Logo Zeehond
Newsletter and Stories

View Newsletter  |  View Stories

Change language:   |   |   |   |   |   | 

SEALLL NEWSLETTER 1, April 2, 2007
ŽINIU IR GEBEJIMU ISIVERTINIMAS SUAUGUSIUJU MOKYMOSI VISA GYVENIMA KONTEKSTE

Mokymosi visa gyvenima (LLL) situacijos dažnai yra mažiau formalios ir susistemintos, negu mokymosi vidurinese ar universitetuose. Taigi, rupinimasis kokybe, saves vertinimas, savarankiškai reguliuojamas mokymasis ir jusu institucijos pavertimas mokymosi organizacija yra netgi dar labiau reikalingi LLL kontekste negu formalaus mokymosi situaciju kontekste.

Grundtvig 1 projektas “Žiniu ir gebejimu isivertinimas mokymosi visa gyvenima kontekste” (SEALLL) yra dalis europines Socrates mokymo programos ir siekia pagerinti LLL mokymo ir mokymosi kokybe, pagerinti LLL organizavimo ir valdymo kokybe skatinant saves vertinima. Projektas siekia padeti LLL institucijoms pacioms isivertinti mokyma, mokymasi šiose institucijose ir ju valdyma.

SEALLL traktavimas

SEALLL nera dar vienas rinkinys jau paruoštu priemoniu ir instrumentu su indikacijomis pasitikrinti ar langeliais užpildyti.Cia jus rasite medžiagos , galincios jums padeti susipažinti su žiniu ir gebejimu isivertinimo kultura bei sukurti ir pradeti naudoti savo žiniu ir gebejimu isivertinimo procesus Jusu organizacijose.

SEALLL projektas skiria daug demesio saves vertinimui kaip mokymosi procesui, ir mes esame isitikine, kad pastovaus tobulejimo kultura , panaudojant saves vertinimo rezultatus, rupinimasis kokybe ir savarankiškai reguliuojamas mokymosi procesas yra esminiai dalykai, suteikiantys vertinimo procesui galimybe koordinuoti pokycius. Todel ”iš apacios i viršu” (“a bottom up”) taktika ir “iniciatoriu“ kreipimas reikiama linkme, kai siekiama savarankiškai isivertinti savo žinias ir gebejimus mokymosi visa gyvenima kontekste, yra SEALLL projekto kertinis aspektas ir jo kokybei skiriamas ypatingas demesys.

SEALLL projektas pateikia saves vertinimo procesa , kaip procesa, kuris yra paciu inicijuotas, savarankiškai kontroliuojamas. Vertinimo procesas turetu padeti siekti profesionalumo priimant sprendimus, gerinant organizaciju tikslu igyvendinima ir mokymo bei mokymosi kokybe.

SEALLL projekto instrumentu kurimas prasides nuo modulines strukturos, kurioje “saves vertinimas yra situacija, reikalaujanti daugiau nei vieno dalyvio, ir yra pagrindine koncepcija. Dialogas tarp darbuotoju , mokytoju ir mokiniu institucijoje, bei dialogas tarp institucijos ir atitinkamu išoriniu veikeju yra pradinis saves vertinimo taškas. Šis modulinis požiuris leis pritaikyti rezultatus ivairiose suaugusiuju švietimo srityse ivairiomis formomis

Konkretus tikslai:
 • Padeti LLL institucijoms pacioms ivertinti mokyma, mokymasi šiose institucijose ir ju valdyma.
 • Padeti LLL institucijoms isisteigti kaip mokymosi organizacijoms visuose lygiuose.
 • Skatinti “iš apacios i viršu” (“a buttoms up”) požiuri LLL saves vertinime.
 • Užtikrinti platu europini požiuri, kuriant šia medžiaga.
 • Susikoncentruoti ties saves vertinimo duomenimis, analize ir pasekmemis.

Laukiami SEALLL rezultatai
 • Savarankiško kokybes mokantis visa gyvenima vertinimo matmenu, rodikliu ir kriteriju moduline struktura, igalinanti potencialius vartotojus suprojektuoti savo paciu vertinimo procesa
 • Interneto puslapis, kuriame pateikiamos atitinkamos priemones, instrukcijos, dokumentu pavyzdžiai, igyvendinimo technika, geros praktikos šioje srityje pavyzdžiai ir pan.
 • Mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo dienos regioniniame / valstybiniame lygmenyje.
 • Šios srities ekspertu, mokytoju ir lektoriu grupe (nacionaliniu ar tarptautiniu mokymo renginiu organizatoriai).
 • Vadovas (manual) mokytojams/destytojams ir personalui, kuriame pateikiamos saves vertinimo suaugusiuju švietime ivado ir igyvendinimo gaires, metodai bei technika.
 • Tarptautine konferencija medžiagai paskelbti ir patvirtinti.

Tikslines grupes
 • Formalaus, neformalaus ir savaiminio švietimo instituciju destytojai. mokytojai ir administracinio personalo vadovai.
 • Mokytoju mokytojai (Teacher-trainers).
 • Vietos / regioniniu / valstybes valdžios instituciju švietimo ir socialiniai. Kulturos departamentai (politikos formuotojai).
 • Programu rengejai.
 • SEALLL projekto partneriai ir besimokantieji.
 • Suauge besimokantieji.

Ka gali SEALLL pasiulyti?

Šiame internetiniame puslapyje Jus rasite:

 • nurodymus, kaip vykdyti saves vertinima Jusu organizacijoje,
 • šiek tiek teoriniu žiniu apie tai, kaip SEALLL traktuoja žiniu ir gebejimu isivertinima,
 • saves vertinimo procesu bei savu instrumentu kurimo formas,
 • saves vertinimo procesu pavyzdžius placiame mokymosi visa gyvenima kontekste.

SEALLL taip pat pateikia informacija apie organizuojamus mokymus partnerinese šalyse ir pristato lektorius bei darbo grupiu moderatorius konferenciju, kurias organizuoja kitos organizacijos, metu.

Dauguma SEALLL produktř galite rasti projekto tinklalapyje: www.sealll.eu Kviečiame apsilankyti.

SEALLL partners & contacts

sealll.eu, webmaster , [ xhtml ]